Jak do nas trafić?
Znajdziesz nas na Youtube
Login
Hasło

UWAGA!!!
WSPARCIE TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ LINKSYS DOSTĘPNE JEST WYŁĄCZNIE POD NR TEL. 22 306 00 70

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Wszelkie zdjęcia wykonane przez Firmę Inter-Comp.pl i umieszczone na stronie internetowej należącej do Inter-Comp.Pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż zgodnie z treścią art.1 ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowią utwór podlegający ochronie prawnej.
Wszystkie osoby i podmioty korzystające z naszej strony internetowej powinny zapoznać się z niniejszą treścią, gdyż z mocy prawa odpowiadają za nieprzestrzeganie przepisów ww. ustawy.
W celu korzystania ze zdjęć umieszczonych na naszej stronie internetowej * – to jest umieszczania ich na innych stronach internetowych - konieczne jest podpisanie z naszą Firmą umowy licencji. Koszt rocznego umieszczania jednego zdjęcia na jednej stronie internetowej wynosi obecnie 120 zł netto. W celu zawarcia stosownej umowy licencji, niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszą Firmą.
Po podpisaniu umowy, Klient otrzymuje drogą pocztową na nośniku CD/DVD zdjęcia, które na podstawie umowy, może rozpowszechniać na własnej stronie internetowej, przez okres i w sposób wskazany w treści umowy.
W przypadku bezumownego umieszczenia zdjęcia naszej Firmy na innej stronie internetowej, zmuszeni będziemy do sądowego dochodzenia należnych nam praw, w tym do żądania naprawienia wyrządzonej szkody i dochodzenia trzykrotności kwoty 120 zł za każde zdjęcie, za zawinione naruszenie praw autorskich do zdjęć – na zasadzie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco monitorujemy zasoby sieciowe i w przypadku stwierdzenia naruszenia przysługujących nam praw autorskich do zdjęć, każdorazowo dochodzimy przysługujących nam praw przed sądami powszechnymi.
Bez zezwolenia naszej Firmy z pojedynczych zdjęć w ramach dozwolonego ustawą użytku korzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej – art. 23 ustawy roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszyscy przedsiębiorcy – zarówno indywidualni podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, w tym spółki cywilne, jak i wszelkie spółki prawa handlowego oraz inni podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w celu korzystania z naszych zdjęć, zobowiązani są do zawarcia umowy licencji, bowiem nie można mówić o użytku osobistym, gdy dochodzi do wykorzystania dzieła to jest zdjęć, przez przedsiębiorstwo, dla celów tego przedsiębiorstwa.
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 (52)382-44-00 lub e-mail: office@inter-comp.pl

*dotyczy to zdjęć studyjnych wykonanych przez Inter-Comp.pl, nie dotyczy zdjęć pochodzących od producentów  towarów. W celu ustalenia, które zdjęcia pochodzą od producenta prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszą Firmą.

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.
W przeglądarce interenetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zamknij
Live Chat